2012. november 2.

Naptári évhez kapcsolódó jeles napok: Ősz


Szeptember, Szent Mihály hava

1. Egyed a disznóhizlalás kezdete. Idő és termésjósló nap 
2. Lőrinc - (őszi) rontónap. A dinnye lucskossá, rossz ízűvé válik. Legutolsó fürdő és mezítlábas nap.
8. Kisasszony Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja. Régen Őszkezdő nap volt. "Fecskehajtó Kisasszonynap"Termény-betakarítás dióverés.24. Szent Gellért püspök - vértanú, szobra Budapesten a Gellért-hegyen áll. 

Szent Imre nevelője volt.


29. Szent Mihály - az Utolsó Ítélet főangyala. A koporsót vivő eszközt Szent Mihály lovának nevezik. Pásztorok, juhászok ünnepe, cselédfogadó nap. A téli halászat kezdete. Az új bor szűrésének napja és a lakodalmak kezdésének ideje. Időjós nap.Október, Mindszent hava

4. Assisi Szent Ferenc - a Ferences Rend alapítója. A  vetőhét kezdőnapja.


15. Nagy Szent Teréz

A szüretkezdés napja. A szüretelő napszámosok, barátok, rokonok hangos énekléssel, ostor durgatással kezdték meg a szüretelést. A nők szedték a fürtöket, a férfiak puttonyokkal hordták a kádba a szőlőt. A szüreti munkálatok befejezése hangulatos vidám alakoskodó fölvonulásokkal, táncos mulatozással zárult.

A tánctér fölötti hálóra fölaggatott szőlőfürtöket a csőszök őrizték. Ha a szőlőt dézsmálókat a csősz elfogta, akkor a bíró "szigorú" büntetést szabott ki a szőlőtolvajokra.

Kukoricafosztó.Őszi társas munka. Elnevezése vidékenként változó volt: fosztó, bontó, tengerihántó.
Szomszédok, rokonok, ismerősök segítségével "megfosztották" a kukoricacsöveket a levelektől, miközben dramatikus játékokkal,
énekekkel, táncokkal szórakoztatták egymást.
8. Lukács evangélista - az orvosok, a kórházak védőszentje, a gesztenyeszüret, mulatozások és a leányvásárok ideje. Utolsó magvető nap.
20. Vendel - a pásztorok védőszentje, Pásztormise, körmenet Szent Vendel szobra körül. Az igás állatokat ezen a napon nem fogták munkára.

21. Orsolya - a káposzta és a kerti vetemények betakarításának kezdete.
26. Dömötör - magyar földön született katonatiszt, a keleti egyház szentje, vértanúja. Ez a nap Vendel napjához hasonló pásztorünnep. Az Alföldön szokás a "dömötörözés", pásztorbál. Ha az idő hideg, akkor kemény tél várható.
28. Simon-Júdás (Nem az áruló, hanem Jézus unokatestvére.) A tokaji borvidéken a szőlő védőszentje. Ez a télkezdő nap az aszúszőlő szüretelésének és az állatok behajtásának napja.


November, Szent András hava

1. Mindenszentek napja - a sírgondozás és azoknak a szenteknek ünnepe, akiknek a neve a naptárban nem szerepel. A természet a téli nyugalomra készül.
2. Halottak napja Csendes pihenőnap. A családtagok fölkeresik a korábban rendbe tett sírokat, és imádkozva, virágokkal, gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt hozzátartozóikra. 
Régente a temetőkapuk előtt gesztenyesütők, gyertyaöntők, koszorúkészítők sátrai álltak. A temetőlátogatás alkalmain a távoli ismerősök és rokonok találkoztak. Ezen a napon a szegényeket és a koldusokat kaláccsal, étellel ajándékozták meg. Ez az adományozó jócselekedet a halottak iránti tisztelet megnyilvánulása volt. 
5. Szent Imre Szent István és Boldog Gizella fia. Az ifjúság védőszentje.

11. Szent Márton - szülővárosa Szombathely (Savaria), franciaországi püspök. Pannonhalma védőszentje. Névünnepét Európa - szerte gyertyás, lámpás, lovas felvonulásokkal ünneplik. 
Márton palástja = a legenda szerint köpenyét kettéhasította és  felét odaadta egy szegén embernek. Szent Márton a bor bírálója.19. Árpád-házi Szent Erzsébet - a világegyház nagy szentje, a szegények és az elhagyottak patrónusa. Kötényében a kenyér rózsává változott (rózsalegenda). Időjós nap.
22. Szent Cecília - ókeresztény vértanú, az egyházi zene pártfogója."Cicelle táncol a holdban, Dávid király hegedül."Fonó: az asszonyok és lányok társas tevékenysége volt. Az őszi munkák végeztével kezdődött és farsang végéig tartott. A fonóház szokásai az ünnepekhez és jeles napokhoz igazodtak. Katalin napig énekeltek, táncoltak, adventben meséltek, verseltek, csendes játékokat játszottak, farsangban mulatoztak. A legények csak "legényjáró napokon" mehettek fonóházba.

Tollfosztó: A téli hónapokban estére kelve egy-egy háznál az asszonyok és a lányok összejöttek és mesélve, énekelve a liba-vagy tyúktollat "megfosztották csumájától".  A segítőket mákos, főtt kukoricával, hagymás babbal, pattogatott kukoricával, sült tökkel kínálták. Az asszonyok a farsangkor tartott áldomásra "muzsikást" fogadtak és "tollas" alakoskodók játékán mulattak.25. Katalin - a Gergely naptár előtt évkezdő nap volt. Az őszi mulatozások utolsó bálja. Időjósló nap.
"Ha Katalin kopog, karácsony locsog."30. András apostol - télkezdő, időjósló nap. Fiúk és lányok fortélyos párjóslással -ólomöntéssel,  András napi pogácsasütéssel- kutatták az előttük álló jövőt. András jelképesen szólva zárja a hegedűt, vége a zajos mulatozásoknak kezdődik az Advent.
(forrás: Pécsi Géza: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek tankönyv)