2013. június 1.

Naptári évhez kapcsolódó jeles napok : Nyár


Június, Szent Iván hava

8. Medárd napja - Időjós, ha ezen a napon esik, 40 napig esős idő lesz.
10.
Szent Margit - termésjósló "Retkes Margit" napja, a retek-, a káposztavetés ideje.


13. Páduai Szent Antal - Ferences rendi szerzetes. A szegények, a szembetegek az orbáncos gyulladásban szenvedők oltalmazója. A "világ szentje". A "guruzsmáló asszonyok"
Szent Antal képével gyógyítják a beteg állatokat.
15. 
Vid - Ókeresztény vértanú,vitustánc, hisztéria, kígyócsípés, kutyaharapás ellen véd. 
A nyarat jelenti, a növények befejezték a növekedést, az érés következik.


24. Szentiván-napi tűzgyújtás
Keresztelő Szent János, - az ortodox egyházban Iván - ( Búzavágó Szent János) ünnepe. Ezen a napon, az év legrövidebb éjszakáján a falu határában rakott tűz mellett fiatalok, idősek egyaránt virrasztottak, a nyári napfordulót, a sötétség elmúlását és a szerelmet tűzön átugrálva, táncolva köszöntötték.


A szentiváni tűzgyújtáshoz sokféle hiedelem fűződik:
- Az égő üszköt botra tűzve vitték a határba a növények védelmére.
- A tűzbe dobott gyümölcsnek gyógyító erőt tulajdonítottak.
- Csecsemőjét elvesztő édesanya almát dobott a tűzbe.
- A virágkoszorú a család legidősebb leányának fején vőlegényt szerez, a háztetőre dobva vagy a falra akasztva a tűz ellen véd.
Dél-Dunántúlon a Szentiváni tűznél fiúk is, leányok is rövid botra almát tűzve, cseresznyeággal díszítve komafát, mátkafát cseréltek, ezzel örök barátságot fogadtak egymásnak.
"Megszakad a búza töve" nemsokára aratni lehet.
 
27. Szent László - A magyarok szentje. A lovagok példaképe, Erdély patrónusa.

29 .Péter és Pál - a népek apostola. A halászok védőszentje. Ekkor ünnepelték a juhászokat, ekkor fogadták föl a kaszálni tudó napszámosokat. Céhgyűléseket tartottak. Ezek keretében történt az inasok fölszabadítása,  a legények és a mesterek avatása is.


Július, Szent Jakab hava

2. Sarlós Boldogasszony. - Az aratás ünnepélyes fohászkodással kezdődött. Az asszonyok sarlóval vágták, a férfiak kévébe kötözték a gabonát. Aratási vásárokat tartottak. A Biblia szerint ezen a napon látogatta meg Mária Keresztelő Szent János édesanyját, Erzsébetet. A házak elé virággal díszített széket helyeztek azért, hogyha az áldott állapotú Mária arra jár,l egyen hol megpihennie. Mária a gyermeket váró édesanyák patrónusa is.


11. Szent Benedek - apát, a Bencés rend alapítója. Európa védőszentje. 
Jelmondatuk: "Imádkozzál és dolgozzál".
16. 
Kármelhegyi Boldogasszony - a karmelita rend ünnepe. Skapuláré föladása a karmeliták joga volt. (Skapuláré-ruha alatt hordott-szentképpel díszített kendő. Skapulárét hordtak többek között a Habsburg királyok és Deák Ferenc is.)
20. 
Illés próféta -Illés tüzes szekere, vihar és mennydörgés formájában fenyegetett ezen a napon. Védelmet a szent barka jelentett. A határban nem dolgoztak. Termésjósló nap.
25. 
Szent Jakab apostol - időjós nap, megáll a szőlő növekedése, és édesedni kezd.
26. 
Szent Anna - Szűz Mária édesanyja, a hagyomány szerint zivatart, hideg esőt hozó, időjós nap. A kender töve megszakad, a hagymaszedés ideje.
30. 
Abdon - gonoszjáró, patkányűző nap.

Augusztus, kisasszony hava

4. Domonkos -A Domonkos-rend alapítója. "Ha Domonkos forró, kemény tél várható."
5. Havas Boldogasszony - időjósló nap, ezen a napon havazott. Ennek emlékére szentelték föl Rómában a Santa Maria Maggiore bazilikát.
10. 
Lőrinc - a vargák, a bőrrel dolgozó iparosok a szegények és a tűzzel dolgozók védőszentje. Az egyház vagyonát a szegényeknek szétosztotta, ezért máglyára ítélték. A néphit szerint az augusztusi hulló csillagok Lőrinc tüzes könnyei. Időjósló nap ,a fűkaszálás kezdőnapja. 


5. Nagyboldogasszony - Mária mennybemenetelének ünnepe.
Búcsúnap.
Virágok, gyógynövények szentelése. Szent István hazánkat Mária oltalmába ajánlotta. Boldogasszony Anyánk c. emelkedett hangvételű egyházi népének - 1844-ig Kölcsey-Erkel Himnuszának megjelenéséig - a magyarok nemzeti imádsága, a mai szóhasználat szerint, himnusza volt.


Két asszony közötti időszak : Nagyboldogasszony augusztus 15. és Kisasszony napja szeptember 8. Különösen az asszonyi munkákra varázserejű, szerencsés, jó időszak.
Gyógyfüvek szedésének, a téli holmik ,magtárak szellőztetésének, a tojásgyűjtésnek és a csibekeltetésnek az időszaka.


Aratóünnep
A fáradtságot nem ismerő, kemény munkával végzett aratás, cséplés után a fogadott részaratók ünnepélyes menetben a parasztgazdához vonultak. Itt átadták a búzakoszorút, amelyet a ház lakói a gerendára akasztva a következő aratásig megőríztek. A bőséges evéssel járó megvendégelést vidám éneklés, táncos mulatság követte.


Szent István Király


István királynak, mint a magyar nemzet égi patrónusának ünnepén a jó termést, a befejezett aratást és az új kenyeret ünnepelték. Ezen a napon a protestánsok Úrvacsorájához új kenyér került az asztara. Időjósló nap, általában hidegre viharosra fordul az idő.


24. Bertalan - Őszkezdő, a szüret kezdetének, a gólyák útra készülődésének napja. 
A Bertalan napon köpült vajnak és az ugyanaznap szedett mogyoró olajának gyógyító hatást tulajdonítottak. A szőlőt dézsmáló seregélyeket ötletes zajkeltéssel riogatták el.


(forrás: Pécsi Géza: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek tankönyv)